Ὁ Δήμαρχος τοῦ Βερολίνου

Τὸ Βερολίνο εἶναι ἡ εὐρωπαϊκὴ πόλη ποὺ περισσότερο ἔχει ὑποστεῖ τὶς συνέπειες τοῦ χωρισμοῦ του μὲ τεῖχος∙ ἦταν τὸ περίφημο «τεῖχος τοῦ Βερολίνου», συνεδεμένο μὲ τὸ σιδηροῦν παραπέτασμα καὶ τὴν διαίρεση στὰ δύο τῆς πρώην τότε γερμανικῆς πρωτευούσης. Ἀπ΄ τὸ 1961 μέχρι τὸ 1989 τὸ τεῖχος εἶχε γίνει τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς πόλεως καὶ τῆς Εὐρώπης∙ ὁ δήμαρχός της, Μιχαὴλ Μιοῦλντερ, ἀπηύθυνθηκε στὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνέγερση τεῖχος στὰ σύνορα τῆς χώρας του μὲ τὸ Μεξικό, καὶ τοῦ ὑπενθύμισε, ὅτι τὰ τείχη διχάζουν καὶ ποτὲ δὲν ἑνώνουν τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως διδάσκει ἡ ἱστορία. Δὲν φαίνεται νὰ ἄλλαξε στάση ὁ Ντόναλντ Τράμπ, ἐπιμένει στὴν πολιτική του.