Ρωγμὴ Ἀγγλοσαξωνικοῦ ἄξονος

Ὁ ἀγγλοσαξωνικὸς ἄξων, Ντόναλντ Τρὰμπ καὶ Τερέζας Μαίυ, παρουσίασε τὴν πρώτη ρωγμή του τρεῖς μέρες μετὰ τὴν ἀνασύστασή του∙ ἡ Βρεταννὴ πρωθυπουργός, ἀμέσως μετὰ τὴνἐπιστροφή της ἀπ’ τὴν Τουρκία -ὅπου ὑπέγραψε ἀμυντικὴ συμφωνία-, ἐπέκρινε, ἔστω καὶ διστακτικά, τὴν μεταναστευτικὴ πολιτικὴ τοῦ συμμάχου της. Στὴν Ἀμερικὴ ὁμοσπονδιακοὶ δικαστὲς Νέας Ὑόρκης καὶ Βιρτζίνιας διέταξε τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ προεδρικοῦ διατάγματος, γιὰ τὴν ἀπαγόρευση εἰσόδου μεταναστῶν ἀπὸ ἰσλαμικὲς χῶρες, διότι κινδύνευε ἡ ζωὴ μερικῶν Ἰρακινῶν στὸ ἀεροδρόμιό της∙ ταυτοχρόνως πολλὲς διαδηλώσεις ἔγιναν σὲ πολλὰ ἀεροδρόμια, ἐνῶ ὁ Ζαστὶν Τρυντὼ δήλωσε, ὅτι ὁ Καναδᾶς θὰ δεχθεῖ ὅους φεύγουν ἀπὸ ἐμπόλεμες περιοχές∙ τὸ ρεῦμα τῶν Ἰσλαμιστῶν ἐνισχύεται μᾶλλον, παρὰ ἀποδυναμώνεται. Ὁ ὑπερφίαλος πρόεδρος κινδυνεύει νὰ ὑποστεῖ τὴν πρώτη πολιτική του ἧττα, ἐνῶ ἔσπευσε νὰ τηλεφωνήσει στὸν Μεξικανὸ ὁμόλογό του καὶ νὰ ζητήσει τὴν συζήτηση τοῦ θέματος τοῦ τείχους στὰ σύνορά τους.