Τράμπ, ἀπάντηση Εὐρώπης

Οἱ Εὐρωπαῖοι, μὲ τὴν ἴδια γλῶσσα σχεδόν, ἀπάντησαν σκληρὰ στὸ διάταγμα γιὰ τους μετανάστες τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἐξέφρασε πρώτη τὴν ἀντίθεσή της στὴν πολιτικὴ διακρίσεων, ἐνῶ ἀκολούθησε ὁ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀλλὰ καὶ ἡ Τερέζα Μαίυ∙ οἱ διαφοροποιήσεις αὐτὲς προστίθενται στὶς μεγάλες διαφορὲς πρὸς τὴν νέα ἀμερικανικὴ πολιτικὴ γιὰ τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν παγκοσμιοποίηση. Ἡ Εὐρώπη ἐπιταχύνει τὶς διαπραγματεύσεις γιὰ συμφωνίες ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν μὲ τὶς χῶρες τῆς Ἀσίας, ἐνῶ τονίζουν ὅτι, εἶναι πρόθυμοι γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τῶν ἀρχῶν τῆς ἀτλαντικῆς συμμαχίας, στὰ πλαίσια τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἰσότητος καὶ τῶν δημοκρατικῶν ἀρχῶν, ἀλλὰ καὶ ὅτι εἶναι ἀντίθετοι σὲ κάθε μέτρο προστατευτισμοῦ στὴν ψηφιακὴ ἐποχή∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἐμφανίζεται χαμηλώνειν τοὺς τόνους, τουλάχιστον πρὸς τὸ παρόν, διότι καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ΗΠΑ οἱ ἀντιδράσεις κλιμακώνονται. Ἡ ρευστότης στὶς διατλαντικὲς σχέσεις παραμένει, ἀλλὰ μὲ προεκτάσεις εὐρύτερες στὶς διεθνεῖς σχέσεις.