Προέχον, ἔλεγχος τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκρήξεων

Ὁ ἔλεγχος τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκρήξεων εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα τοῦ Ναπολεοντίσκου, διότι διαπιστώνει, ὄχι μόνο δὲν δύναται ἀποτρέψαι τὴν προσφυγὴ στὶς κάλπες, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ συμμαζέψει τὸν ΣΥΡΙΖΑ∙ ἡ προεργασία γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς διετίας στὴν ἐξουσία συναντᾶ δυσεπίλυτα προβλήματα, μὲ κίνδυνο νὰ ματαιωθεῖ, μὲ πρῶτο καὶ κύριο τὴν ἀπροθυμία τῶν στελεχῶν του νὰ προσέλθουν στὴν συγκέντρωση τοῦ Σαββάτου. Πολλοὶ προειδοποιοῦν ὅτι ὁ φόβος εἶναι μεγάλος, ἐπειδὴ ἀρκετοὶ ἀπὸ ὅσους δείχνουν προθυμία γιὰ προσέλευση ἔχουν ἀρχίσει μυστικὲς συνεννοήσεις μεταξύ τους γιὰ τὴν ἀποδοκιμασία τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ τὸ σοβαρὸ ἐπιχείρημά τους εἶναι, ὅτι σὲ ὅλες τὶς τελευταῖες πέριοδεῖες του προσπάθησαν νὰ ἐλέγξουν τοὺς προσερχόμενους, ἀλλὰ κάποιοι τοὺς ξέφευγαν. Ἐφιάλτης ἔχουν γίνει οἱ ἀποδοκιμασίες γιὰ τὸν πρωθυπουργό.