Μέρκελ γιὰ ἐθνικὰ θέματα

Ἡ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν πρωθυπουργό, τὴν παραμονὴ τῆς ἐπισκέψεώς της στὴν Τουρκία, ἀποτελεῖ τὴν καλύτερη ἐγγύηση γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα∙ τὴν στιγμὴ τῆς πλήρους ρευστότητος στὴν διεθνῆ σκηνὴ καὶ τῆς ἄκρας ἐπιθετικότητος τῆς Ἄγκυρας, γιὰ ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικούς της λόγους, ἡ καγκελάριος ἀναλαμβάνει τὴν πρωτοβουλία, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴν περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου∙ ταυτοχρόνως ἐγγυᾶται ὅτι ἡ Εὐρωζώνη ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν προστασία τῶν συνόρων της. Τὰ δημοσιεύματα στὸν τουρκικὸ τύπο, ὅτι ἀπομάκρυναν ἑλληνικὰ πλοῖα ἀπ’ τὰ Ὕμια, θεωροῦνται ὅτι ἀπευθύνονται στὴν κοινή τους γνώμη∙ πάντως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὑπογράμμισε ὅτι χρειάζεται ψυχραιμία καὶ προσοχὴ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς καταστάσεως. Ὁπωσδήποτε ἡ δημιουργία σοβαρῶν ἐπεισοδίων μᾶλλον θεωρεῖται πολὺ δύσκολη, διότι πέραν τοῦ Βερολίνου, οὔτε ἡ Μόσχα δέχονται παρόμοιες παρεκτροπές∙ ἐγκαίρως ἔχουν καταστήσει σαφῆ τὴν ἀντίθεσή τους.