Ὕμια, ἀφορμὴ ἡ ἐλαφρότης

Ἡ ἐλαφρότης τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἐπειδὴ ἀκόμη δὲν ἔμαθε τὸ τί σημαίνει διεθνὲς πρόβλημα καὶ διπλωματικὴ γλῶσσα, μᾶς ὁδήγησε στὶς προκλήσεις τῶν Τούρκων στὰ Ὕμια∙ εἶχε ὑποσχεθεῖ στὸν Ταχὶπ Ἐρντογὰν ὅτι θὰ τοῦ ἐκδώσει τοὺς ὀκτὼ ἀξιωματικοὺς ποὺ εἶχαν καταφύγει στὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὸ ἀποτυχὸν πραξικόπημα, «ἐπειδὴ ἐμεῖς εἴμαστε κατὰ τῶν πραξικοπημάτων», ὅπως ὑπογράμμισε. Ὁ σουλτάνος τὸ ἔδεσε κόμπο, γιατὶ αὐτὸ τὸν συνέφερε∙ δὲν μελέτησε σὲ βάθος τὸ πρόβλημα, τὸ τί σημαίνει παροχὴ ἀσύλου καὶ ἀπὸ ποιοὺς κανόνες δικαίου διέπεται, οὔτε συμβουλεύθηκε τοὺς ἔμπειρους διπλωμάτες∙ τὸ εἶπε, ὅπως λέει ὅλα τὰ ψέμματά του, καὶ κινδυνεύει ἡ χώρα μὲ σοβαρὴ κρίση. Ἄντε νὰ τοῦ ἐμπιστευθεῖς αὐτοῦ σοβαρὰ θέματα!