ΟΗΕ, παρακολουθήσεις ὅλων

Ἡ νέα ἀντιπρόσωπος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη ἦταν ἀποκαλυπτικὴ ἀπ’ τὴν πρώτη της ὁμιλία στὸν διεθνῆ ὀργανισμό∙ ἀφοῦ διακήρυξε τὶς νέες ἀρχὲς τοῦ προέδρου της, γιὰ ἐπανακαθορισμὸ τῆς ἀποστολῆς τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν καὶ τὴν ἀνάγκη προστασίας τῶν ἀμερικανικῶν συμφερόντων, προσέθεσε, ἀπευθυνόμενη πρὸς ὅλους, ὅτι θὰ καταγράφεται ἡ θέση ἑκάστης χώρας στὴν συζήτηση τῶν διαφόρων θεμάτων. Δηλαδή, ἀπειλεῖ τοὺς πάντες ὅτι, ἐὰν ψηφίζουν ἐναντίον τῆς ἀμερικανικῆς προτάσεως, τότε θὰ ἔχει ἐπιπτώσεις ἡ θέση τους αὐτὴ στὶς σχέσεις τους μὲ τὴν Ἀμερική. Ὅλοι οἱ ἀντιπρόσωποι πάγωσαν, ὅταν ἄκουσαν τὴν ἀπειλή, διότι δὲν ἔχει ξαναεκτοξευθεῖ τέτοια ἀπειλὴ στὸν διεθνῆ ὀργανισμό, ἔστω κι ἂν τὴν ἐφάρμοζαν οἱ μεγάλες δυνάμεις.