Γαλλία, προεκλογικὸς ἀγὼν

Ἡ ἔναρξη τοῦ προεκλογικοῦ ἀγῶνος στὴν Γαλλία ἐδόθη μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας τοῦ δευτέρου γύρου τῶν προκριμματικῶν τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος∙ ὁ Μπιγιὸν Χαμὸν κέρδισε μὲ 58,5% τὸν τέως πρωθυπουργὸ Μανουὲλ Βάλλς, ἀλλὰ στὶς δημοσκοπήσεις ἔρχεται τέταρτος. Στὶς τρεῖς πρῶτες θέσεις βρίσκονται, Μαρὶ Λεπέν, Φρανσουὰ Φιγιὸν καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρόν∙ στὸν δεύτερο γύρο ὅμως ἡ πρόεδρος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετώπου χάνει, ὅποιος κι ἂν εἶναι δεύτερος στὸν πρῶτο. Ἡ καταδίκη τῆς πενταετίας τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ εἶναι τὸ πρῶτο συμπέρασμα, γιὰ τὴν ἀποτυχία του, ὄχι μόνο στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὴν ἀδυναμία ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν φιλοαμερικανική του πολιτική∙ οἱ Φρανσουὰ Φιγιόν, Μπιγιὸν Χαμὸν καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν ἐπιμένουν στὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρωζώνης καὶ στὴν ἑνιαία ἀμυντικὴ καὶ ἐξωτερικὴ πολιτική της. Ἄλλωστε χθὲς ὁ Φρανσουὰ Φιγιὸν πραγματοποίησε μεγάλη συγκέντρωση στὸ Παρίσι, μὲ τὸν Ἀλλαὶν Ζυππὲ παρόντα.