Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνασφαλείας μεταξὺ τῶν οἰκονομικῶν κύκλων ἀπ’ τὰ μέτρα τοῦ νέου Ἀμερικανοῦ προέδρου∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0625 δολλάρια καὶ 121,8250 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1184,20, καὶ πετρέλαιο, 55,52. Οἱ ἐπενδυτὲς αὔξησαν τὴν ἐπιφυλακτικότητά τους γιὰ τὴν παγκόσμια οἰκονομία, διότι φοβοῦνται ὅτι ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ θὰ συνεχίσει τὴν ἐπιθετικὴ πολιτική του∙ οἱ διαμαρτυρίες τῆς Σίλικον βάλλεϋ θεωροῦνται οἱ χαρακτηριστικές, διότι προέρχονται ἀπ’ τὶς ἑταιρεῖες ψηφιακῆς τεχνολογίας, οἱ ὁποῖες παραμένουν οἱ πιὸ ἀνταγωνιστικὲς τῆς χώρας. Οἱ ἄλλες χῶρες, Κίνα, Εὐρωζώνη, Ἰνδίες, Ρωσία τηροῦν στάση ἀναμονῆς, ἀλλὰ καὶ ὀργανώνουν τὴν ἄμυνά τους σὲ περίπτωση ποὺ ἡ Οὐάσιγκτον ἐπιμείνει στὶς ἀπαιτήσεις γιὰ ἀναθεώρηση τῶν κανόνων τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν∙ τὸ Πεκῖνο ἰδιαιτέρως, συνεπικουρούμενο ἀπὸ Νέο Δελχὶ καὶ Μόσχα, ἐπιδιώκει τὴν ἀναθεώρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, διότι καθίσταται τότε ἡ ἡγετικὴ οἰκονομικὴ δύναμη παγκοσμίως.