Χόλλυγουντ, Σίλικον βάλεϋ

Οἱ ἀντιδράσεις στὸ Χόλλυγουντ, κατὰ τοῦ ἀντιμεταναστευτικοῦ διατάγματος, εἶναι περισσότερες στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ οἱ ἐπιπτώσεις χειρότερες στὴν Σίλικον βάλλεϋ∙ ὅλοι σχεδὸν οἱ ἠθοποιοὶ καὶ σκηνοθέτες ἐπέκριναν τὸ διάταγμα καὶ τάχθηκαν ἀλληλέγγυοι πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους συναδέλφους τους, ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ παραστοῦν στὴν ἀπονομὴ τῶν βραβείων Ὄσκαρ. Γιὰ πρώτη φορὰ ὑφίσταται παρόμοια πρόκληση ὁ ἀμερικανικὸς κινηματογράφος∙ πολλοὶ ἤδη κατεβαίνουν στοὺς δρόμους, ἐνῶ οἱ διαδηλώσεις στὴν Καλιφόρνια εἶναι οἱ μεγαλύτερες στὴν χώρα καὶ τὸ κίνημα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία της ἐπανεμφανίσθηκε. Στὴν Σίλικον βάλλεϋ ὅλοι σχεδὸν οἱ πρόεδροι τῶν ἑταιρειῶν της ἔκρουσαν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἐὰν ἰσχύει ἡ ἀπαγόρευση∙ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία τὸ μέγιστο μέρος τῶν ἐρευνητῶν εἶναι ἀπὸ ξένες χῶρες, περισσότεροι Ἰνδοί, ἀλλὰ ἀποκλείονται, σὲ περίοδο μάλιστα σοβαρᾶς κρίσεως.