Τουρκία, βαρύνουσας σημασίας ἐπίσκεψη Μέρκελ

Ἡ αὐριανὴ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Ἄγκυρα εἶναι βαρύνουσας σημασίας γιὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν περιοχή∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν αἰσθάνεται πλήρη ἀπομόνωση, καθὼς ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ φέρεται νὰ ἐνισχύει μὲ βαρὺ ὁπλισμὸ τοὺς Κούρδους τῆς Συρίας, χωρὶς νὰ εἶναι γνωστὲς οἱ ρωσικὲς ἀντιδράσεις, ἐνῶ ὁ τουρκικὸς στρατὸς ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβει τὶς συνοριακὲς πόλεις ἀπ’ τὸ χαλιφάτο. Ἡ Εὐρώπη τοῦ εἶναι ἀπαραίτητη ὡς ἀντίβαρο, ὁπότε ὁ λόγος τῆς καγκελαρίου ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα∙ ἄλλωστε γι’ αὐτὸ καὶ ζήτησε πλήρη ἐνημέρωση ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο, ἢ μᾶλλον τοῦ ἔδωσε ὁδηγίες γιὰ τὴν στάση του. Ἡ Εὐρωζώνη διατηρεῖ τὴν ἀνεξαρτησία της, μόνο ὅσο ἐνισχύει τὴν πολιτικὴ συνοχή της, καὶ αὐτὸ ἐπιδιώκει ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ντόναλντ Τοὺσκ στοὺς ἡγέτες της.