Ἐπιστροφὴ στὶς ἀκρότητες

Ὡς ἐπιστροφὴ στὶς πρὸ διετίας ἀκρότητες χαρακτηρίζουν οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς τὴν ἐπανάληψη τῶν σκέψεων περὶ δραχμῆς, τὶς ψευδοαναιρέσεις καὶ τὶς συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῶ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὸ κουαρτέτο βρίσκονται σὲ ἀδιέξοδο καὶ οἱ δανειακές μας ὑποχρεώσεις πρὸ τῶν πυλῶν∙ φαίνεται ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος, βλέποντας τὸ ἀδιέξοδο καταλήγει σὲ ἡρωικὴ ἔξοδο, μὲ στόχο τὴν συγκράτηση τῶν ἀριστερῶν ψηφοφόρων του, ὅπως καὶ τὸ 2015. Ἀλλά, ἡ ἐποχὴ ἔχει ἀλλάξει καὶ ἡ ἀποδιάλυση τοῦ κόμματος θεωρεῖται χαριστικὴ βολὴ στὸν πρωθυπουργό, διότι καὶ τὴν συγκέντρωση γιὰ τὴν διετία δυσκολεύονται νὰ ὀργανώσουν, ἐνῶ ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση δὲν ἀντισταθμίζεται μὲ ἐπίσκεψη στὴν παραδοσιακῶς φίλη Σερβία. Οἱ προτάσεις γιὰ προσφυγὴ στὶς κάλπες ἐπανέρχονται, ἀπὸ ὅλο καὶ περισσότερους, ἔστω κι ἂν συναντοῦν τὶς ἀντιρρήσεις ὅσων προβάλλουν τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι οὔτε οἱ συνδυασμοὶ δὲν ὁλοκληρώνονται εὔκολα∙ ἡ Κουμουνδούρου ἔχει πληρέστερη γνώση τῶν πραγμάτων.