Εὐθύνη γιὰ χρεωκοπία μας

Τὰ πραγματικὰ στοιχεῖα, γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας στὴν τελευταία δεκαπενταετία, παρουσίασαν προχθὲς σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση στὸ ΕΒΕΑ οἱ συντάκτες τῆς μελέτης, «Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτικὴ Οἰκονομία, 2000-2015»∙ παρὼν ἦταν ὁ πρώην πρωθυπουργὸς Κώστας Καραμανλῆς καὶ πολλοὶ φίλοι του. Τὰ στοιχεῖα ἀποκαλυπτικά∙ ἡ προηγούμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ εἶχε μεταφέρει ὅλα τὰ ὁμόλογα στὴν περίοδο 2005-2009, μαζὶ καὶ μὲ τὰ χρέη γιὰ τὰ τεράστια ἐξοπλιστικὰ προγράμματα∙ ἀλλὰ καὶ μετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2009, ἡ νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ καθυστέρησε ὀκτὼ μῆνες νὰ πάρει τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ἀντιμετωπίσεως τῆς κρίσεως, ἐνῶ προέβη καὶ σὲ προκλητικὴ χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων.