Ἔργα κομματικοῦ ἐργολάβου

Ὁ γνωστὸς κομματικὸς ἐργολάβος, μὲ τὴν ἀνάληψη πληθώρας δημοσίων ἔργων τὴν διετία καὶ τὴν εἰδικὴ μεταχείριση στὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες, τὰ ἔχει πολὺ ἄσχημα∙ τὸ προσωπικό του στὰ διάφορα ἔργα, ἂν τελειώσουν ποτέ, μένει ἀπλήρωτο ἐπὶ μῆνες, ἐνῶ στὸν πρῶτο ἔλεγχο τῆς Ἐφορίας ἀποδείχθηκε ὅτι χρωστάει 73 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἡ προστασία τῶν ὑπουργῶν ἐμποδίζει τὴν προώθηση τοῦ ἐλέγχου γιὰ τὴν εἴσπραξη τῶν καθυστερουμένων ἢ τὴν ἐκποίηση τῆς περιουσίας του∙ οἱ γνωρίζοντες τὰ πράγματα ὁμιλοῦν γιὰ σκανδαλώδη συμπεριοφορὰ ἀπέναντί του, διότι, παρὰ τὰ χρέη, συνεχίζει τὴν ἀνάληψη ἔργων. Τὸ κύκλωμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῶν ἐργολάβων, μὲ τὶς διασυνδέσεις τους στὴν Σικελία καὶ στὰ ἀτλαντικὰ κυκλώματα εὐνοήθηκε, ἀλλὰ ἔρχονται ἐκλογές…