Προετοιμασία γιὰ Brexit

Οἱ χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, μὲ πρώτη τὴν Γερμανία, ἑτοιμάζονται γιὰ τὸ Brexit καὶ τὴν ὑποδοχὴ στὶς ἀγορές τους τῶν ἀγγλικῶν τραπεζῶν καὶ ἐπιχειρήσεων∙ ἡ ἐκροὴ ἔχει ἀρχίσει ἀπ’ τὴν ἑπομένη τοῦ δημοψηφίσματος, ἐνῶ σὲ Φραγκφούρτη, Παρίσι, Ἄμστερνταμ καὶ ἄλλες πόλεις τῆς Εὐρώπης δὲν βρίσκονται εὔκολα γραφεῖα γιὰ ἐνοικίαση. Μετὰ τὴν πλήρη ταύτιση τῆς Τερέζας Μαίυ μὲ τὴν ἀντιευρωπαϊκὴ πολιτικὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ἡ φυγὴ πολλαπλασιάσθηκε∙ τὸ θέμα αὐτὸ ἀφορᾶ τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις, διότι ἀνάγεται στὴν διαμόρφωση τῶν καταλλήλων συνθηκῶν γιὰ τὴν ἐγκατάσταση ξένων ἐπιχειρήσεων. Ἡ Γερμανία ἔχει προωθήσει περισσότερο τὶς προετοιμασίες, ἴσως ἐπειδὴ ἔχει τὴν ἄνεση τῆς κυβερνητικῆς σταθερότητος καὶ τῆς Φραγκφούρτης ὡς οἰκονομικοῦ κέντρου πλέον τῆς Εὐρώπης∙ ἀκολουθοῦν οἱ ἄλλες χῶρες. Ὁ μεγάλος χαμένος εἶναι ἡ Ἑλλάς∙ ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση δὲν ἔχει κάνει τίποτε, οὔτε κἂν νὰ διευκολύνει τὶς ἑλληνικὲς ναυτιλιακὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἀναζητοῦν ἄλλη ἕδρα.