Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὴν ὑποχώρηση τῶν τελευταίων ἡμερῶν∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0749 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε ἀμετάβλητο στὰ 121,8050 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ἐπίσης ὁ χρυσός, 1189,85, καὶ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 55,42. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἄκρως ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτική∙ οἱ περισσότεροι ὁμολογοῦν ὅτι ἀδυνατοῦν προβλέψαι τὴν συνέχεια, ἐπειδὴ ἄρχισε ἤδη τὶς ὑποχωρήσεις του ὁ Ντόναλντ Τράμπ∙ οἱ πιέσεις τῆς Σίλικον βάλλεϋ καὶ τῆς Καλιφόρνιας, ὅπου ἀπειλοῦν μὲ κίνημα γιὰ ἀνεξαρτησία, ἴσως ἀντισταθμίσει τὴν διάθεση τοῦ προέδρου. Πάντως οἱ σοβαροὶ ἀναλυτὲς πιστεύουν, ὅτι κάτι ἄλλο ἔχει στὸ μυαλό του, τὸ ὁποῖο δὲν ἀποκαλύπτει καὶ ὅτι τὰ τόσο βιαστικὰ μέτρα ἀποτελοῦν ἀκροβολιμοὺς πρὸς μελέτην τῶν ἀντιδράσεων τοῦ ἀμερικανικοῦ λαοῦ∙ ἡ ὑπογραφὴ διατάγματος, γιὰ τὴν ἁπλοποίηση τῶν διαδικασιῶν λειτουργίας τῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, χωρὶς προηγούμενη μελέτη γιὰ κατάργηση τῆς γραφειοκρατίας, θεωρεῖται ἀποκορύφωση τῆς ὁλοκληρωτικῆς προπαγάνδας του.