ΗΠΑ, σοβαρὲς ἀναδιατάξεις

Τὶς σοβαρώτερες ἀναδιατάξεις στὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομική της ζωὴ διέρχονται οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες μὲ τὸν νέο πρόεδρό τους∙ ἀνεξαρτήτως τῶν πραγματικῶν προθέσεών του καὶ τῶν δυνατοτήτων του ἐφαρμογῆς τῶν ὅσων ἐξαγγέλλει, τὸ πρῶτο δεκαήμερο τῆς ἐξουσίας του ἔχει ἀποκαλύψει πολλά. Οἱ μαζικὲς διαδηλώσεις, ἀπ’ τὴν ἑπομένη τῆς ὁρκωμοσίας του, ἔδειξαν ὅτι μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ εἶναι πολὺ καχύποπτο ἀπέναντί του∙ οἱ δυναμικὲς ἀντιδράσεις στὸ ἀντιμεταναστευτικὸ προσθέτουν ἄλλες διαστάσεις στὴν ζωὴ τῆς χώρας. Στὴν Καλιφόρνια παρουσιάσθηκε κίνημα γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία της, ἐνῶ ἡ Σίλικον βάλλεϋ διαμαρτύρεται ὅτι καταρρέει καὶ τὸ Χόλλυγουντ πρωτοστατεῖ στὶς ἀντικυβερνητικὲς διαδηλώσεις∙ ὅσο κι ἂν αὐτὰ ἔχουν τὴν γραφική τους πλευρά, δὲν παύουν νὰ ἀποτελοῦν μέρος τῆς καθημερινότητος τῆς χώρας. Τὸ ἀμερικανικὸ ὄνειρο ξεθωριάζει μᾶλλον…