Ἐκπνοὴ τοῦ τελεσιγράφου

Ὁ χρόνος ἐκπνοῆς τοῦ τελεσιγράφου ὁλοκληρώνεται τὴν Δευτέρα, μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῶν νέων μέτρων, ἀφορολόγητο 6000, μείωση συντάξεων καὶ μισθῶν καὶ ἄλλα, ἢ ἀπόρριψή τους μὲ τὶς προεκτάσεις τους, δηλαδὴ πολιτικὲς ἐξελίξεις∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν κουρασθεῖ ἀπ’ τὰ ψέμματα καὶ τὶς κοροϊδίες τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ γιὰ δύο πράγματα ἐνδιαφέρονται, τὴν πολιτικὴ συνοχὴ τῆς Εὐρώπης, μαζὶ μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς τακτικῆς Τράμπ, καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας. Ἡ κυβέρνηση εἶναι ἐκτεθειμένη ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές, ἐνῶ βρίσκεται σὲ πλήρη διεθνῆ ἀπομόνωση∙ ἡ διαπραγματευτική της ἱκανότης εἶναι ἐλάχιστη καὶ χωρὶς ἀντίκρυσμα, ὅταν μάλιστα ἀνακινεῖ καὶ ἐθνικὰ θέματα χωρὶς κανέναν λόγο, ἐνῶ ἡ ἐξέγερση τῶν ἀγροτῶν κλιμακώνεται καὶ οἱ ἀντιδημοκρατικὲς μεθοδεύσεις της ἐκτραχύνονται, ὅπως μὲ τὴν συγκάλυψη τοῦ σκανδάλου τῶν τραπεζικῶν ἐλέγχων. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι στὸ Μαξίμου ἐπικρατεῖ χάος καὶ ὅλοι τους νὰ διερωτῶνται πλέον γιὰ τὴν κατάληξή τους.