Δραχμή, ἔλεγχοι κεφαλαίων

Τὰ παιχνίδια μὲ τὶς ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας κινήσεις συνεχίζονται ἀπρόσκοπτα∙ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή, γιὰ τὴν προσέλκυση τῶν ἀριστερῶν ψηφοφόρων, τὴν ἐγκατέλειψαν, διότι διαπίστωσαν ὅτι καὶ τοὺς συντρόφους τους δὲν προσελκύουν μὲ τίποτε καὶ τὰ μεγάλα στρώματα τοῦ λαοῦ χειρότερα ἐξαγριώνουν. Ἀλλά, γιὰ τὴν προστασία τῶν ἑαυτῶν τους τρέχουν μὲ μεγάλη ταχύτητα∙ τὴν εἰσαγγελικὴ ἔρευνα γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἐλέγχων κεφαλαίων τὴν ἔθεσε στὸ ἀρχεῖο τὸ Συμβούλιο Πρωτοδικῶν, ἀλλὰ τὰ ἐρωτήματα εἶναι πολλά∙ ἡ ἔρευνα, μετὰ ἀπὸ μηνῶν ἀνακρίσεις, ἀφαιρέθηκε ἀπ’ τὸν οἰκεῖο Εἰσαγγελέα, ὁ ὁποῖος μετατέθηκὲ σὲ γραφειοκρατικὴ ὑπηρεσία καὶ τώρα μετατίθεται ἐκτὸς Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἄλλαξε καὶ τὸ περιεχόμενό της. Ἔτσι παρουσιάσθηκε ἀπαλλακτικὴ στὸ ἁρμόδιο Συμβούλιο Πρωτοδικῶν.