Ἀμερική, ὄξυνση ἀντιδράσεων

Ἡ ὄξυνση τῶν ἀντιδράσεων κατὰ τῶν μέτρων τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ συνεχίζεται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ὁ διορισμὸς μάλιστα ἑνὸς δεδηλωμένου ἀκροδεξιοῦ γιὰ τὴν κενὴ θέση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἔχει προκαλέσει νέες ἀντιδράσεις, κυρίως στὴν Γερουσία, ὅπου οἱ Δημοκρατκοὶ τηροῦν τακτικὴ καθυστερήσεων στὴν ἐπικύρωση τῶν ὑπουργῶν καὶ τῶν ἀνωτάτων λειτουργῶν. Ἐπίσης, οἱ Γενικοὶ Εἰσαγγελεῖς τῆς Καλιφορνίας καὶ τῆς Μασσαχουσσέτης ὑπέβαλαν αἴτηση ἀκυρώσεως τοῦ ἀντιμεταναστευτικοῦ διατάγματος, ὡς ἀντισυνταγματικοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐντολὴ ἀναβολῆς ἐφαρμογῆς του μέχρι τὴν ἐκδίκασή της∙ παρόμοιες ἀντιδράσεις δὲν ἔχουν παρουσιασθεῖ ἄλλη φορὰ ἐναντίον προεδρικῶν ἀποφάσεων καὶ μάλιστα στὴν ἔναρξη τῆς θητείας του. Στὴν Σίλικον βάλλεϋ οἱ διαμαρτυρίες εἶναι ἐντονώτερες, καθὼς οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες της χρηματοδοτοῦν τὴν «Ἀμερικανικὴ Ἑταιρεία Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν», ἡ ὁποία καὶ πρωτοστατεῖ στὶς διαμαρτυρίες∙ ἡ αἴσθηση ὅτι ὁδηγεῖται ἡ μεγάλη χώρα σὲ περίοδο εὐρείας ἀναταραχῆς εἶναι διάχυτη. Οἱ ἐξελίξεις ἔχουν ἐνδιαφέρον γιὰ ὅλους μας.