Ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὰ ἀνοδικὲς τάσεις, ὡς ἀντίδραση στὴν στασιμότητα τῶν προηγουμένων ἡμερῶν∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,0789 δολλάρια καὶ 122,3250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1198,80, καὶ τὸ πετρέλαιο, 55,95. Οἱ ἀντιδράσεις στὴν πολιτικὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἀμερικῆς ὑποχρεώνει πολλοὺς ἐπενδυτὲς σὲ ἐπιφυλακτικὴ στάση∙ οἱ ἴδιοι δὲν δείχνουν νὰ πείθονται ἀπ’ τὴν παρότρυνση τοῦ μεγαλοεπενδυτοῦ Γουῶρεν Μπάφετ, ὅτι ἔχει ἐπενδύσει δώδεκα δις δολλάρια σὲ διάφορες ἄυλες ἀξίες ἀπ’ τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου προέδρου, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι θεωροῦν τὶς δηλώσεις ὡς προπαγάνδα, διότι, ἐὰν εἶχαν ἐπενδυθεῖ, ἰσχυρίζονται, θὰ εἶχε φανεῖ ὁ ἀντίκτυπός τους στὶς ἀγορές. Στὶς ἄλλες χῶρες μεθοδεύεται ἡ ἄμυνά τους σὲ περίπτωση ἐμμονῆς τῆς Οὐάσιγκτον στὴν προστατευτικὴ πολιτική∙ οἱ περισσότεροι γνωρίζουν ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο στὴν ψηφιακὴ ἐποχή, διότι ἡ παγκοσμιοποίηση εἶναι οἰκονομικὸς νόμος καὶ ὄχι ἐπιθυμία κάποιων κυβερνήσεων, ἰσχυρῶν ἢ ἀνίσχυρων.