Γαλλία, πόλεμος σκανδάλων

Ὁ πόλεμος τῶν σκανδάλων κατακλύζει τὴν Γαλλία, μὲ ἀφορμὴ τὴν χρησιμοποίηση τῆς συζύγου του, ὡς συμβούλου στὴν κοινοβουλευτική του ἀποστολή, ἀπ’ τὸν ὑποψήφιο τῶν Ρεπουμπλικανῶν∙ ὁ Φρανσουὰ Φιγιὸν ἀπάντησε, ὅτι δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε, διότι ὅλα ἦταν νόμιμα, ἐνῶ κατέθεσε στὴν Φορολογικὴ Ἀστυνομία, ὅπως καὶ ἡ Πηνελόπη Φιγιόν. Τὸ ἑβδομαδιαῖο σατυρικὸ περιοδικὸ ἐπανῆλθε, γράφοντας ὅτι εἶναι 900000 εὐρὼ οἱ ἀμοιβὲς τῆς συζύγου, κι ὄχι 500000 ποὺ εἶχε ἀναφέρει ἀρχικά∙ τὸ ἐπίσημο κόμμα τῆς ἀντιπολιτεύσεως στηρίζει τὸν ὑποψήφιό του, ἀλλὰ στοὺς διαδρόμους συζητεῖται καὶ ἡ περίπτωση ἀποχωρήσεώς του ἀπ’ τὴν διεκδίκηση τῆς προεδρίας τῆς Δημοκρατίας καὶ τὴν ἀνάληψή της ἀπ’ τὸν δεύτερο στὶς προκριμματικὲς Ἀλαὶν Ζυππέ. Πάντως πολλοὶ θεωροῦν ἰδιοτελῆ τὴν ἐκστρατεία καὶ ἀποβλέπουσα σὲ ἀντιευρωπαϊκὲς ἐπιδιώξεις.