Μέρκελ, ἐγγυητὴς τῆς εὐρωπαϊκῆς ἑνότητος

Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔκανε τὴν σημαντικότερη διεθνῆ ἐμφάνισή της χθὲς στὴν Ἄγκυρα, ὡς ἐγγυητὴς τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων, καὶ τῶν ἑλληνικῶν καὶ κυπριακῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν δημοκρατικῶν ἀξιῶν∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν χαμήλωσε ἀρκετὰ τοὺς τόνους καὶ δὲν ἐπανέλαβε τὶς ἀκραῖες θέσεις του, οὔτε κἂν τὴν ἀπαίτησή του γιὰ ἔκδοση τῶν Τούρκων ἀξιωματικῶν, ἐνῶ ἡ καγκελάριος ἐπέμεινε ὅτι ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἀνεξάρτητη στὴν Εὐρώπη καὶ ζήτησε τὴν ἄρση τῶν ἐκτάκτων μέτρων καὶ στὴν Τουρκία. Οἱ συνομιλίες ἐπεκτάθηκαν σὲ ὅλα τὰ θέματα, Συρίας, Ἰράκ, Αἰγαῖο, Κύπρος καὶ στὰ οἰκονομικά∙ ἡ Εὐρωζώνη κάνει αἰσθητὴ τὴν παρουσία της στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀλλὰ ὡς προστάτης τῆς εὐρωπαϊκῆς παρουσίας∙ οἱ διεθνεῖς προεκτάσεις ἔχουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, μὲ τὶς ἐκκρεμότητες τῆς Ἀμερικῆς στὸ τραπέζι.