Ὑπὸ διάλυση ἡ κυβέρνηση

Ἡ προχθεσινὴ ἀτμόσφαιρα στὴν Βουλὴ τῆς διαλύσεως τῆς κυβερνήσεως διαχέεται πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις∙ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἐπιβεβαίωσε, διαψεύδων, τὶς διαφωνίες, ἐνῶ τὸ ἀδιέξοδο μὲ τὴν Εὐρωζώνη ἐπιτείνεται καὶ ἡ ἐπιλογή, νέα μέτρα ἢ ἐκλογὲς παραμένει. Ὁ Ναπολεοντίσκος βλέπει ὅτι βρίσκεται στὸ κενό, καθὼς ἀκόμα καὶ οἱ καθαρίστριές του, ὑπέστησαν τὴν ἀστυνομικὴ βία ἔξω ἀπ’ τοῦ Μαξίμου, ἐνῶ ὁ κομματικὸς μηχανισμὸς διαλύθηκε καὶ ὁ ἑορτασμὸς γιὰ τὴν διετία μᾶλλον ἀναβάλλεται ἐλλείψει ἀκροατηρίου! ἡ συντριβή του στὴν ἀντιπαράθεση μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη ἐπισφράγισε νέα πολιτικὴ δυναμική, καθὼς ἀποκλείονται καὶ οἱ προοπτικὲς γιὰ παιχνίδια μὲ παρεκτροπές, ὅπως πρὸ διετίας. Οἱ ἐπιλογές του εἶναι πλέον ἐλάχιστες, μὲ πρώτη τὶς κάλπες, ἀλλὰ αὐτὸ σημαίνει καὶ ἀποδοχὴ τῆς ἐξαφανίσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἄγνωστη τὴν βάση του, καθὼς οἱ ἔγκυροι δημοσκόποι δὲν τοῦ ἐγγυῶνται διψήφιο ἀριθμό∙ ὁπότε ὁ δρόμος τῆς λογοδοσίας ἐπικρέμαται.