Ταύτιση Γκουτιέρες, Εὐρώπης

Ἡ ἀπόλυτη ταύτιση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΟΗΕ μὲ τοὺς Εὐρωπαίους, γιὰ τὸ ἀντιμεταναστευτικὸ διάταγμα τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου καὶ ἡ πλήρης ὑπαναχώρηση τῆς Ἀγγλίδος πρωθυπουργοῦ στὸν ἴδιο τόνο, ἀλλάζουν πολλὰ στὴν διεθνῆ πολιτική∙ ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀπομονώνεται, διότι καὶ ἡ Μόσχα καὶ τὸ Πεκῖνο διαφωνοῦν μὲ τὴν ρατσιστικὴ πολιτική του, ἐνῶ οἱ ἄλλες χῶρες τοῦ ΒΡΙΚΣ εἶναι πιὸ ἀπόλυτες. Ἡ Εὐρώπη ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη φωνὴ στὴν διεθνῆ σκηνή, ἴσως καὶ διότι ὁ Ἀντόνιο Γκουτιέρες εἶναι Πορτογάλος πολιτικός, ἐνῶ ἡ ἐπίσκεψη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Ἄγκυρα ἐνισχύει τὸν ρόλο τῆς Εὐρωζώνης στὴν περιοχή. Ἡ παλαιὰ ἰσορροπία δυνάμεων ἀνατρέπεται, καθὼς ἀπροκάλυπτα πλέον οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἀρχίζουν τὸν πόλεμό τους κατὰ τοῦ εὐρώ∙ τὸ ἐὰν θὰ πετύχουν εἶναι ἄλλο θέμα, διότι τὸ δολλάριο δὲν εἶναι κυρίαρχο διεθνὲς νόμισμα. Ἡ ἀμφισβήτησή του εἶναι δεδομένη, μὲ τὸ ρεμίνμπι, εὐρύτερα ἀποδεκτὸ μετὰ τὸ εὐρώ.