ΗΠΑ, κλιμάκωση ἀντιδράσεων

Οἱ ἀντιδράσεις πρὸς τὸν πρόεδρο κλιμακώνονται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες μὲ βίαιο χαρακτῆρα∙ στὸ Μπέρκλεϋ οἱ φοιτητὲς παρεμπόδισαν μὲ δυναμικὴ διαδήλωση τὴν ὁμιλία τοῦ ἑλληνικῆς καταγωγῆς καὶ συνεργάτου τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ Μίλωνα Γιαννόπουλο, σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση ὑπὲρ τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Σημειώθηκαν καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία καὶ ἐμπρησμοὶ καταστημάτων∙ ἔχουν σημασία τὰ ἐπεισόδια, διότι ὅλοι θυμοῦνται ὅτι, τὸ πρὸ πεντηκονταετίας μεγάλο κίνημα κατὰ τοῦ πολέμου στὸ Βιετνὰμ εἶχε ἀρχίσει στὸ Μπέρκλεϋ. Στὰ ὑπόλοιπα ἐγκρίθηκε ὁ διορισμὸς τοῦ Ρέξ Τίλλερσον ὡς ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία, ἀλλὰ παρουσιάζονται προβλήματα μὲ τὴν ὑπουργὸ Παιδείας∙ στὰ διεθνῆ ὁ πρόεδρος διέκοψε τηλεφωνικὴ συνομιλία του μὲ τὸν Αὐστραλὸ πρωθυπουργό, διότι διαφώνησαν γιὰ τοὺς μετανάστες καὶ τὴν χαρακτήρισε μάλιστα κακὴ στιμή… Τὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια ἀντιθέτως θεωροῦν εὐνοϊκὴ τὴν κυβερνητικὴ πολιτική, μὲ μείωση τῆς φορολογίας καὶ τῆς γραφειοκρατίας, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ συμφωνοῦν οἱ πολυεθνικές…