ΣΥΡΙΖΑ, δραχμολαγνεία κατὰ φιλοευρωπαϊσμοῦ

Ἡ ἀναμόχλευση τῆς ἐπιστροφῆς στὴν δραχμή, ἀπὸ νῦν καὶ πρώην κυβερνητικοὺς βουλευτές, εἶναι σαφέστατα ὑποκινούμενη ἄνωθεν καὶ ἔχει διπλὸ στόχο: τὴν συγκράτηση τῶν ἀριστερῶν ψηφοφόρων , διότι διαρρέουν προτροπάδην, καὶ τὴν ἀναμόχλευση τῆς ἀπειλῆς πρὸς τὴν Εὐρωζώνη, ὅτι μπορεῖ νὰ ἀποχωρήσουμε ἀπ’ τὸ ἑνιαῖο νόμισμα. Ἄλλωστε αὐτὰ συνοδεύονται καὶ ἀπὸ δημοσκοποήσεις ποὺ δείχνουν αὔξηση τῶν δραχμολάγνων, ἂν καὶ εἶναι χαλκευμένες στὸ σύνολό τους∙ στὴν προσέλκυση τῶν ἀριστερῶν ψηφοφόρων ἀποβλέπει καὶ ὁ κουρεμένος μὲ τὴν ἐπανεμφάνισή του, ἀλλὰ μᾶλλον ματαίως. Ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει ὅτι δὲν ἔχει ἀπήχηση ἡ προπαγάνδα αὐτὴ καὶ προσπαθεῖ νὰ διαφοροποιηθεῖ, χωρὶς ἀποτέλεσμα ὅμως∙ οἱ ἐξαρτήσεις του ἀπ’ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους ἀποτελοῦν τὴν ἀσήκωτη τροχοπέδη του. Τὶς ἀντιευρωπαϊκὲς δεσμεύσεις του ζητοῦν ἐκπληρῶσαι, διαφορετικά…