Κατὰ μέτωπο ἐπίθεση Σαμαρᾶ

Ἡ κατὰ μέτωπο ἐπίθεση τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὴν κυβέρνηση καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῶν λεπτομερειῶν τῶν πρὸ διετίας ἐκλογῶν ἔχει τριπλὸ στόχο: πρῶτον, τὴν ἀνάγκη ἀμέσου προσφυγῆς στὶς κάλπες, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς προκλήσεως ἀθεραπεύτων καταστάσεων στὴν χώρα, ὥστε νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις καὶ οἱ ἀποκρατικοποιήσεις, γιὰ νὰ ἀρχίσει ἡ ἀνάκαμψη καὶ ἡ ἔξοδος ἀπ’ τὴν κρίση, πρὶν εἶναι πολὺ ἀργά∙ δεύτερον, τὴν ὑπογράμμιση τῆς ἀρραγοῦς ἑνότητος τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τῆς δυναμικῆς της ἀνόδου ὑπὸ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ποὺ ὁδηγεῖται σὲ βέβαιη αὐτοδυναμία στὶς ἐκλογές, ὁπότε τὴν ἑπομένη σχηματίζεται κυβέρνηση συνεργασίας∙ τρίτον, τὴν ἀποστολὴ σαφοῦς μηνύματος πρὸς τὴν Εὐρώπη, ὅτι ὑπάρχει ἐναλλακτικὴ λύση στὴν χώρα, διότι ἡ πρόοδος πρὸ διετίας ἀνεκόπη ἐξ ὑπαιτιότητος τοῦ Ναπολεοντίσκου. Εὐπρόσδεκτα ἔγιναν τὰ μηνύματα, διότι καὶ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἀπάντησε στοὺς ἴδιους τόνους, μετεκλογικὴ συνεργασία καὶ μὲ τὸν ἡττημένο ὅμως ΣΥΡΙΖΑ.