Ἐξασφάλιση συνοχῆς Εὐρώπης

Ἡ ἐξασφάλιση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς τῆς Εὐρώπης ἐπετεύχθη στὸ ἔκτακτο Εὐρωσυμβούλιο τῆς Μάλτας μὲ πάνηγυρικὸ τρόπο∙ ἡ ἀποδοχὴ τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς καταπολεμήσεως τῆς τρομοκρατίας εἶναι τὰ πρῶτα, μαζὶ μὲ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀντιευρωπαϊκῆς τακτικῆς τοῦ Ντόναλντ Τράμπ. Ἡ Τερέζα Μαίυ τὰ ὑποστήριξε ὅλα, ἂν καὶ δὲν μετέχει στὴν πρώτη μὲ τὸ Brexit, ἀλλὰ θέλησε νὰ δείξει ὅτι ταυτίζεται μὲ τὴν Εὐρωζώνη, παρασύροντας τὶς Σουηδία καὶ Δανία∙ μοναδικὴ ἐξαίρεση ἦταν ἡ Πολωνία, ἡ ὁποία ζήτησε τὴν ταύτιση μὲ τὴν Οὐάσιγκτον, ἀλλὰ δὲν τὴν ἀκολούθησαν οἱ ἄλλες ἀνατολικὲς χῶρες. Ἡ ἐπιτυχία ἦταν μεγάλη, διότι γίνεται σὲ προεκλογικὸ ἔτος καὶ μὲ πολλὰ προβλήματα σὲ πολλοὺς ἑταίρους∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔλαμψε διὰ τῆς σιωπῆς του, διότι δὲν ἐξέφρασε μὲν ἀντιρρήσεις, καὶ οὔτε μποροῦσε νὰ τὸ κάνει, ἀλλὰ καὶ δὲν ὑποστήριξε μὲ σθένος τὴν ἀνάγκη τῆς πολιτικῆς συνοχῆς.