Ἀσυνάρτητη πολιτικὴ Τρὰμπ

Ἡ πολιτικὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ χαρακτηρίζεται ἀπ’ τοὺς ἔγκυρους παρατηρητὲς ὡς τουλάχιστον ἀσυνάρτητη, ἐκτὸς κι ἂν ἔχει κάτι ἄλλο στὸ μυαλό του∙ οὐδέποτε νέος Ἀμερικανὸς πρόεδρος ὑπέστη τέτοια ταπείνωση, σὲ ἕνα ἀπ’ τὰ πρῶτα του διατάγματα, τὸ ἀντιμεταναστευτικό, νὰ ἀκυρωθεῖ ἀπὸ Ὁμοσπονδιακὸ δικαστὴ καὶ νὰ ἀπορριφθεῖ ἡ ἔφεση ἀκυρώσεως τῆς ἀποφάσεως τὴν ἑπομένη. Τὸ πιθανώτερο εἶναι ὅτι τὸ διάταγμα τελικὰ θὰ ἐφαρμοσθεῖ, διότι διαθέτει πολλὰ ἔνδικα μέσα ἡ κυβέρνηση, ἀλλὰ τὸ πλῆγμα γιὰ τὸν Λευκὸ Οἶκο εἶναι σοβαρό∙ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τὰ πράγματα εἶναι χειρότερα, διότι ἡ Εὐρωζώνη ἀντιδρᾶ στὶς προβλέψεις τῶν συμβούλων του γιὰ διάλυσή της, ἐνῶ τὴν στηρίζει καὶ ἡ Βρεταννία, παρ’ ὅλο ποὺ δὲν μετέχει στὸ εὐρώ. Οἱ ἀκραῖες ἐπιθέσεις προκαλοῦν τὴν συσπείρωση τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, χάρις στὴν ἀνυπαρξία ὑποστηρικτῶν∙ οὔτε εἶναι βέβαιο ὅτι ἐνισχύονται οἱ ἀκροδεξιὲς δυνάμεις, ὅπως δείχνουν οἱ δημοσκοπήσεις στὶς διάφορες χῶρες.