Ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας

Στὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας, γιὰ τὴν ἄρνηση τῶν δανειστῶν νὰ κλείσουν τὴν ἀξιολόγηση στὸ τέλος τοῦ 2014, προέβη ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, μὲ τὴν προχθεσινὴ συνέντευξή του∙ ὑπογράμμισε ὅτι, στὴν πράξη, ἡ διαφορὰ ἦταν μόνο ἑξακόσια ἑκατομμύρια καὶ ὅτι βρισκόταν συμβιβασμός, ἀλλά, ὅταν διαπίστωσαν ὅτι εἶναι ἀναπόφευκτες οἱ ἐκλογές, πρόβαλαν νέους καὶ ἀπαράδεκτους ὅρους. Ἡ πρόθεσή τους ἦταν νὰ μὴν ἔχει στὴν διάθεσή της τὰ 7,2 δις εὐρὼ τῆς δόσεως ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ ἔβλεπαν ὅτι ἔρχεται, ὁπότε θὰ τοὺς προκαλοῦσε πολλὰ προβλήματα∙ ἦταν σαφὴς στὴν διατύπωσή του ὁ πρώην πρωθυπουργός, διότι οἱ ἐκβιασμοὶ καὶ οἱ ἀπειλὲς κατὰ τῆς Εὐρωζώνης θὰ ἦταν πολλαπλάσιες ἀπὸ ὅσες ἔγιναν τὸ 2015.