Εὐρώπη, ἁπάλυνση Οὐάσιγκτον

Οἱ συνομιλίες τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν μὲ τὸν Ἀμερικανὸ ἀντιπρόεδρο καὶ τὸν ὁμόλογό του στὴν Οὐάσιγκτον εἶχαν εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα∙ ἀμφότεροι τὸν διαβεβαίωσαν ὅτι δὲν ἔχει ἀλλάξει ἡ ἀμερικανικὴ πολιτικὴ ἀπέναντι στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν ἀτλαντικὴ συμμαχία, ἀναιρώντας τὶς δηλώσεις τοῦ προέδρου τους, ὁ ὁποῖος ἔχει χαρακτηρίσει ἀπαρχαιωμένο τὸ ΝΑΤΟ καὶ τὴν Εὐρωζώνη ὡς φέουδο τῆς Γερμανίας. Ὁ Ζίγκμαρ Γκάμπριελ δήλωσε, ὅτι εἶναι εὐχαριστημένος ἀπ’ τὶς διαβεβαιώσεις αὐτές, ἀλλὰ ἦταν ἀρκετὰ σκεπτικὸς στὸ βλέμμα του∙ δικαιολογημένα ἄλλωστε, διότι ὁ φερόμενος ὡς πρεσβευτὴς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν Εὐρώπη, ἔχει δηλώσει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχει ἡ Εὐρωζώνη καὶ ὅτι κακῶς ἡ Ἑλλάδα δὲν ἀποχωρεῖ ἢ δὲν ἐκδιώκεται ἀπ’ αὐτήν. Μᾶλλον ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐπιδιώκει νὰ κερδίσει χρόνο, μὲ τὶς κινήσεις του στὸ ἐσωτερικὸ καὶ διεθνῶς∙ ἡ Γερμανία ἔχει ἀναλάβει τὴν διερεύνηση αὐτῶν τῶν κινήσεων, ὡς ἡ ἡγέτις τῆς Εὐρώπης.