Ἐπίδομα ἀλληλεγγύης, ἀπόδειξη ἐξαθλιώσεως

Οἱ ἀτελείωτες οὐρὲς χιλιάδων συνταξιούχων καὶ ἀνέργων, ἀπ’ τὰ ἄγρια μεσάνυχτα, γιὰ τὸ κοινωνικὸ ἐπίδομα ἀλληλεγγύης, ἀπεικονίζουν τὸ δρᾶμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἐπὶ ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης∙ ἀξιοπρεπεῖς ἄνθρωποι, συνωστίζονται ἐπὶ ὧρες στὶς οὐρὲς γιὰ διακόσια εὐρώ, ἀλλὰ συναντοῦν τὴν ἀναλγησία τῶν ὑπηρεσιῶν, καθὼς στὶς περισσότερες περιπτώσεις εἴτε τὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα ἔχει πέσει, εἴτε ἡ ἐνημέρωση δὲν ἔχει γίνει σωστά. Ἡ ὀργὴ καὶ ἡ ἀγανάκτηση δὲν περιγράφονται, ἂν καὶ ἡ δουλικότατη διαπλοκὴ μεταδίδει ἐλάχιστες ἀπ’ τὶς σκηνὲς αὐτές, μᾶλλον ἐπειδὴ φοβοῦνται ὅτι θὰ ἔχουν τὴν τύχη τοῦ ΔΟΛ, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου γιὰ δέσμευση τῶν ἐσόδων του∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπιβάλλει τὸν ὁλοκλήρωτισμό του καὶ βρίσκει πρόθυμους τοὺς δημοσιογραφίζοντες. Σημεῖα τῶν καιρῶν, μὲ ἀποξένωση ἀπ’ τὸν ἑλληνικὸ λαό…