Παράταση γιὰ ἀξιολόγηση

Σὲ παράταση μᾶλλον ὁδηγεῖται ἡ ἀξιολόγηση, παρὰ τὴν μεσολαβητικὴ προσπάθεια τῆς Ἐπιτροπῆς, γιὰ ἔκτακτη σύσκεψη μέσα στὴν ἑβδομάδα, λόγῳ τῆς ἀπύθμενης δυσπιστίας πρὸς τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἔχει ὑποχωρήσει σὲ ὅλα, μὲ μοναδική του ἐπιφύλαξη τὴν μεταφορὰ τῆς ἀνακοινώσεως καὶ ἐφαρμογῆς τῶν πιὸ ἐπώδυνων μέτρων γιὰ ἀργότερα, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν πείθει. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν πολλὰ ἄλλα προβλήματα ἐνώπιόν τους, ὥστε νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ἑλληνικό, ὅταν παρακολουθοῦν μάλιστα τὴν κοινωνικὴ ἐξέγερση στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν δημοσκοπικὴ ἐξαφάνιση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ∙ τὸ πρωταρχικό τους πρόβλημα εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἑνιαίας ἐξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς τρομοκρατίας, ὅπως τὸ ἔδειξε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ μὲ τὴν χθεσινὴ ἐπίσκεψή της στὴν Πολωνία. Ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει ὅτι δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ κἂν τὶς προτεραιότητες τῶν Εὐρωπαίων, ἀλλὰ προσποιεῖται ἄσχημα, γιὰ κάλυψη τῶν ἀτλαντικῶν ἐξαρτήσεών του.