Βενιάμης, 50000 ναυτικοὶ

Τὴν παρεμπόδιση τῆς ἀμέσου ἀπασχολήσεως 50000 τουλάχιστον νέων στὰ ποντοπόρα ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας πλοῖα ἔχει ἐπιβάλει ἡ Πανελλήνια Ναυτικὴ Ὁμοσπονδία ἐπὶ διετία τώρα καὶ τὴν ὑπακούει ἡ κυβέρνηση∙ τὴν καταγγελία ἔκανε ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν, παρουσιάζοντας πλήρη στοιχεῖα∙ ἐὰν σὲ κάθε πλοῖο νηολογηθοῦν ἀξιωματικοὶ Ἕλληνες καὶ δύο μόνο μέλη τοῦ πληρώματος, τότε χρειάζονται ἀμέσως οἱ 50000 νέοι, οἱ περισσότεροι ἀπ’ τοὺς ὁποίους ἔχουν ἀποφοιτήσει ἀπ’ τὶς Σχολὲς Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ καὶ παραμένουν ἄνεργοι. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι δὲν δέχεται τὴν ἀλλαγὴ τῶν συλλογικῶν συμβάσεων, γιατὶ ὡς ἀριστεροὶ εἶναι κατὰ τῶν ἐφοπλιστῶν καὶ ἡ κυβέρνηση δὲν κάνει τίποτε∙ ἄλλοι ὑπολογίζουν σὲ 200000 τὶς νέες θέσεις ἐργασίας στὴν ναυτιλία…