Ἐπείγουσα ἄμυνα Εὐρωζώνης

Ἡ ἄμυνα τῆς Εὐρωζώνης, μὲ τὴν ἐνισχυμένη της συνοχὴ καὶ τὴν ἑνιαία ἀμυντικὴ καὶ ἐξωτερικὴ πολιτική, ἀπέναντι στὶς ἀνατροπὲς ποὺ ἐπιχειρεῖ στὴν διεθνῆ σκηνὴ ὁ Ντόναλντ Τράμπ, εἶναι τὸ ὑπερεπείγον θέμα στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες∙ τὸ κύριο βάρος πέφτει στοὺς ὤμους τοῦ Βερολίνου καὶ τῶν Παρισίων καὶ φυσικὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων ἑταίρων. Ὁ ἔγκυρος εὐρωπαϊκὸς τύπος ἐπισημαίνει σὲ αὐστηρὸ τόνο τὴν ἀνάγκη τῆς συνοχῆς, διότι οἱ ἐπιθέσεις τοῦ νέου προέδρου κατὰ τοῦ εὐρὼ καὶ τοῦ ἀπαρχαιωμένου ΝΑΤΟ θεωροῦνται ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνα συμπτώματα αὐταρχικῆς ἐξουσίας ἄγνωστα στὴν εὐρωαμερικανικὴ ἱστορία∙ ἤδη οἱ Γερμανοὶ συζητοῦν τὴν σύμπλευση τῶν μεγάλων κομμάτων στὸ θέμα αὐτό, ὅπως καὶ στὴν Γαλλία, ἀλλὰ σὲ μικρότερο βαθμό. Ἡ ταύτιση τοῦ Λονδίνου μὲ τὴν Οὐάσιγκτον βοηθάει, διότι ἡ Ἀγγλία ἐξέφραζε πάντα τὶς ἀτλαντικὲς δεσμεύσεις της∙ στὴν Ἑλλάδα, μόνο ἡ Νέα Δημοκρατία ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα, μὲ τὴν κυβέρνηση φιλοατλαντική…