Ἐξάντληση ἀντοχῆς Εὐρωπαίων

Τὴν ἐξάντληση τῆς ἀντοχῆς τῶν Εὐρωπαίων ἐπέτυχε ἡ κυβέρνηση, μὲ τὴν παρελκυστικὴ τακτική της, καθὼς εἶναι σαφέστατο πλέον ὅτι δὲν κλείνει ἡ ἀξιολόγηση μέχρι στὶς 20 τοῦ μηνός, ἐνῶ διεθνῶς ὅλοι μιλοῦν γιὰ νέο 2015 καὶ ἐπιστροφὴ στὴν δραχμή∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέτυχε οἰκτρῶς στὴν ἀναζήτηση πολιτικῆς λύσεως, μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ νὰ τὸν στέλνει στοὺς δανειστὲς καὶ τοὺς Σοσιαλιστὲς νὰ τὸν ἀποφεύγουν, σὰν τὸν διάβολο τὸ λιβάνι. Τὸ δίλημμα εἶναι γνωστό, ἀποδοχὴ ὅλων τῶν σκληρῶν ὅρων -δηλαδή, καταρράκωσή του στὸ ἐσωτερικό-, ἢ δραπέτευση μέσῳ τῶν ἐκλογῶν καὶ βέβαιη πολιτικὴ ἐξαφάνισή του, μὲ τὴν λογοδοσία ἀκολουθεῖν κατὰ πόδας∙ ἡ ἀπάντηση μᾶλλον κλείνει πρὸς τὸ δεύτερο, διότι καὶ ὅλα τὰ περὶ δραχμῆς καὶ ἄλλα βουλευτῶν του πρὸς τὰ ἐκεῖ ὁδηγοῦν. Ἀνακαλοῦνται ἀμέσως μετά, διότι δὲν ἔχουν ἀντίκτυπο στὸ ἀριστερό του ἀκροατήριο, ἐπειδὴ ἔχει ἤδη ἀπομακρυνθεῖ ἀπ’ τὶς τάξεις του.