Πυροσβέστες καὶ ἀγρότες

Οἱ πυροσβέστες ἀνέλαβαν τὴν πρωτοβουλία τῶν κοινωνικῶν διαδηλώσεων, μὲ τὴν ἐντυπωσιακὴ ἐμφάνισή τους στὸ Σύνταγμα, ἐνισχύοντας ὅλες τὶς ἄλλες κινητοποιήσεις καὶ δίδοντας τὸν τόνο τοῦ τί ἕπεται γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ οἱ ἀγρότες προγραμματίζουν τὴν κάθοδό τους στὴν πρωτεύουσα, πέρα ἀπ’ τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν περισσοτέρων ἐθνικῶν ὁδῶν. Τὸ χειρότερο εἶναι ἡ εἰκόνα τῶν χιλιάδων ἀνέργων καὶ ἡλικιωμένων στὶς οὐρές, περιμένοντας τὸ Κοινωνικὸ Ἐπίδομα Ἀλληλεγγύης, μὲ τὴν ἁρμόδια ὑπουργὸ νὰ τὸ ὑπόσχεται γιὰ τὸν Μάρτιο, ἐπειδὴ τὸ σύστημα δὲν δουλεύει! ἡ κοινωνικὴ ἀναλγησία τῶν ἀριστερῶν ὑπουργῶν ἐξαγριώνει χειρότερα τὸν νηστικό, διότι μένει στὴν οὐρὰ ἀπ’ τὰ ἄγρια ξημερώματα γιὰ διακόσια εὐρὼ καὶ τοῦ ἀπαντοῦν, ὅτι θὰ πάρει φαγητὸ γιὰ τὰ παιδιά του τὸν ἄλλο μῆνα. Ἔχει χάσει ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν ἑλληνικὴ πραγματικότητα καὶ βρίσκεται στὰ σύννεφα, γιὰ τὶς προσωπικές τους διασφαλίσεις κι ἂς πεθαίνει ὁ κόσμος…