Ρότσιλντ, προχειρότητες

Σὲ προχειρότητες τοῦ Ναπολεοντίσκου, λόγῳ τοῦ πανικοῦ του μπροστὰ στὴν βέβαιη πλέον ἀπώλεια τῆς ἐξουσίας καὶ τὴν ἀναπόφευκτη λογοδοσία του, ὀφείλεται ἡ ἐπίσκεψη στὴν τράπεζα Ρότσιλντ τῶν Παρισίων∙ κάποια θέματα ἐπιχείρησε ρυθμίσαι, ἀλλὰ ἀπέτυχε παταγωδῶς καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸ καλύψει μὲ τὴν βοήθεια τῆς δουλικῆς του διαπλοκῆς. Ἡ τράπεζα Ρότσιλντ εἶναι ἱστορικὰ ἡ σοβαρώτερη παγκοσμίως καὶ δὲν ἀνέχεται τοξικὰ ὁμόλογα ἢ ἄλλους λογαριασμούς, ὅπως πολλὲς ἑλβετικὲς καὶ ἄλλες τράπεζες∙ ἔχει ἀπόλυτη μυστικότητα στὶς συναλλαγές της καὶ δὲν ἔχει ποτὲ ἐκτεθεῖ, οὔτε κἂν στὴν κατοχή. Ὅσοι γνωρίζουν τὰ τραπεζικὰ στὴν γαλλικὴ πρωτεύουσα θεωροῦν αὐτὸ ποὺ συνέβη ἀδιανόητο καὶ ὅτι ὁπωσδήποτε θὰ ἔχει συνέπειες ὁ ὑπάλληλος ποὺ ἀνέχθηκε τὶς ἐπαφές…