Μέρκελ, προσέγγιση Πολωνίας

Τὴν προσέγγιση τῆς Πολωνίας πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ συνοχὴ ἐπέτυχε ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή της στὴν Βαρσοβία∙ ἦταν ἡ πρώτη τῆς καγκελαρίου, μετὰ τὴν ἄνοδο πρὸ διετίας τοῦ Λαϊκοῦ κόμματος, μὲ σαφῆ ἀντιγερμανικὴ καὶ ἀντιρωσικὴ πολιτική, ἀλλὰ φιλοατλαντική. Οἱ συνομιλίες ἦταν θερμὲς καὶ συμφώνησαν στὴν ἀνάγκη ἀναθεωρήσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνθήκης, κατὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο τὸν Μάρτιο στὴν Ρώμη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑνιαία ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτική∙ εἶναι ἡ πρώτη σημαντικὴ στροφὴ τῆς Πολωνίας πρὸς τὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνότητα, ἐνῶ συζητάει πλέον καὶ τὴν ἔνταξή της στὸ εὐρώ∙ εἶχε ταυτισθεῖ μὲ τὴν ἀτλαντικὴ πολιτικὴ τῆς Βρεταννίας, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν ἐγκαταλείπει τώρα. Ταυτοχρόνως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τηλεφώνησε στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν γιὰ τὸ πρόβλημα τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας καὶ τὴν κατάπαυση τῶν συγκρούσεων στὸ Ντόνμπας∙ εἶναι ἡ πρώτη καλὴ συνομιλία τῶν δύο μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας τὸ 2015.