Ἀναμέτρηση μὲ τὴν Γερουσία

Σὲ ἀνοικτὴ ἀναμέτρηση μὲ τοὺς Δημοκρατικοὺς τῆς Γερουσίας, καὶ μερικοὺς Ρεπουμπλικανούς, ἐξελίσσεται ἡ ἐπικύρωση τοῦ διορισμοῦ τῶν νέων ὑπουργῶν∙ ἡ δισεκατομμυριοῦχος ὑπουργὸς Παιδείας ἐξασφάλισε τὴν ἔγκριση μὲ τὴν ψῆφο τοῦ ἀντιπροέδρου, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἀμερικανικὴ ἱστορία, ἐπειδὴ δύο Ρεπουμπλικανοὶ ἀπείχαν∙ κατὰ τὴν ἐπικύρωση τοῦ προτεινόμενου ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης, ἡ ρεπουμπλικανικὴ πλειοψηφία ἐπέβαλε τὴν ποινὴ τῆς σιωπῆς στὴν Δημοκρατικὴ Ἐλισάβετ Γουῶρεν, ἐπειδὴ διάβασε ἐπιστολὴ τῆς Κορέττα Κίνγκ, σύζυγο τοῦ Μάρτιν Λοῦθερ Κίνγκ, γιὰ τὶς παρεμβάσεις τοῦ Τζέφ Σέσσιονς, κατὰ τῶν Νέγρων, ὅταν ἦταν Γενικὸς Εἰσαγγελεὺς τῆς Ἀλαμπάμα. Ἐπίσης στὸ Σὰν Φραντζίσκο ἐφέτης τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἐφετείου ζήτησε περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὸ ἂν τὸ ἀντιμεταναστευτικὸ διάταγμα παραβιάζει τὸ Σύνταγμα, ὡς πρὸς τὴν ἐπιβολὴ διακρίσεων εἰς βάρος κάποιας κατηγορίας πολιτῶν∙ τὸ Έφετεῖο αὐτὸ θὰ κρίνει αὔριο τὴν νομιμότητα τοῦ ἀντιμεταστευτικοῦ διατάγματος. Ἐξελίσσεται ἀγὼν δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.