Σταθεροποιητικὲς οἱ τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0650 δολλάρια καὶ 119,4150 γιέν, ἐνῶ ἔκανε ἅλμα ὁ χρυσός, 1235,60, καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 54,76. Στὶς ἐπιφυλάξεις τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν τῆς Ἀμερικῆς, κατὰ τῆς μεταναστευτικῆς καὶ οἰκονομικῆς πολιτικῆς τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, προστέθηκε καὶ ἡ Disney, ἡ ὁποία προεδοποίησε τὸν πρόεδρο νὰ μὴν ἀρχίσει οἰκονομικὸ πόλεμο μὲ τὴν Κίνα, διότι θὰ εἶναι χαμένη ἡ χώρα του∙ πάντως οἱ ἀντιδράσεις στὸ ἀντιμεταναστευτικὸ διάταγμα συνεχίζονται. Στὸ Λονδίνο οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες παροχῆς συμβουλῶν στοὺς ξένους ὀλιγάρχες διαπιστώνουν, ὅτι τὸ ἕνα τέταρτο περίπου αὐτῶν ἔχουν ἀποχωρήσει ἀπ’ τὸ Σίτυ καὶ μεταφέρει τὶς ἕδρες τους σὲ εὐρωπαϊκὲς πόλεις∙ ἡ τάση ἐνισχύεται, καθὼς παρατείνεται ἡ ἐκκρεμότης τῆς κυβερνητικῆς στάσεως. Οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς ἀποχωροῦν ἐπίσης, ἀλλὰ ἐλάχιστοι ἢ κανένας δὲν ἔρχεται στὴν Ἑλλάδα, διότι ἡ κυβέρνηση τὶς διώχνει, παρὰ τὶς εὐνοϊκὲς ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία.