Νότια Σινικὴ θάλασσα πάλιν

Ἡ Οὐάσιγκτον ἐπανέλαβε τὴν ἀπειλή της, ὅτι θὰ διασφαλίσει τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ δικαίου τῆς θαλάσσης γιὰ τὰ νησιὰ τῆς Νοτίου Σινικῆς θαλάσσης, ἀλλὰ ἡ Κίνα ἀπάντησε ἀμέσως, ὅτι οἱαδήποτε παρέμβαση σημαίνει πόλεμο∙ ὁ Κινέζος ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ὑπογράμμισε, ὅτι τὰ νησιὰ αὐτὰ ἀνήκουν στὴν χώρα του ἀπ’ τὰ βάθη τῆς ἱστορίας καὶ θύμισε στοὺς Ἀμερικανοὺς ὅτι, μὲ τὴν συμφωνία τοῦ 1943, κατὰ τὸν Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, ἡ Ἀμερικὴ εἶχε ἀναγνωρίσει ὅτι ἐπιστρέφονται στὴν Κίνα, ὅσα ἐδάφη εἶχε καταλάβει ἡ Ἰαπωνία. Ἄλλωστε τὸ Πεκῖνο ἔχει ἐγκαταστήσει μεγάλες ἀεροναυτικὲς βάσεις στὰ νησιὰ γιὰ τὴν προάσπισή τους. Ἡ Μόσχα, ἀπ’ τὴν πλευρά της, ζήτησε ἀπ’ τὶς τρίτες δυνάμεις νὰ μὴν παρεμβαίνουν στὴν περιοχή, διότι τὸ θέμα ἀφορᾶ τὶς γειτονικὲς χῶρες.