Ἀποκαλύψεις πολλῶν παρασκηνικῶν παρεκτροπῶν

Ὁ κόλαφος τῆς προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου -μὲ τὸν κατεξευτελισμό της στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου, γιὰ τὶς προτάσεις της, συμπράξει τοῦ Ναπολεοντίσκου-, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποκάλυψη ἀπ’ τὸν Γιάννη Βρούτση, ὅτι οἱ ἐπεμβάσεις τῆς διετίας στὸ ἀσφαλιστικὸ ἔφεραν δέκα δις εὐρὼ ζημία, ἐπιταχύνουν τὴν κατάρρευση τῆς ἀριστεροακροδέξιας κυβέρνησης∙ οἱ προειδοποιήσεις τοῦ ΣΕΒ καὶ τῶν οἰκονομικῶν παραγόντων, ὅτι δὲν ἀντέχει ἡ οἰκονομία ἄλλες περιπέτειες, δὲν εἰσακούονται στὸ Μέγαρο Μαξίμου. Ἀλλὰ ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων ἀπ’ τὶς τράπεζες, μετὰ τὴν δήλωση περὶ δραχμῆς, ἐκτοξεύθηκε πάλι καὶ ἀγγίζει ἐπίπεδα τοῦ 2015∙ ὁ Γιάννης Στουρνάρας ἔχει ἐνημερώσει τὴν κυβέρνηση γιὰ τὴν κατάσταση, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται… Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἐπανέρχεται τὸ σχέδιο τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων ἐσκεμμένης χρεωκοπίας μας.