Ἀνακατατάξεις στοὺς μικροὺς

Οἱ ἀνακατάξεις στοὺς μικροὺς ἐπιταχύνονται, καθὼς βλέπουν τὴν πλήρη διάλυση τῆς κυβρνήσεως καὶ τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις ἐπὶ θύραις∙ τὸ ΠΑΣΟΚ ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν τρίτη θέση στὴν Βουλὴ καὶ ἑπομένως τὴν τρίτη ἐντολὴ γιὰ τὸν σχηματισμὸ κυβερνήσεως, ὁπότε ἀποκλείεται ἡ ἀκροδεξιά, σὲ περίπτωση παραιτήσεως τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ἐπιλογῆς ὑπηρεσιακῆς γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν ἐκλογῶν. Ἡ παράταση τῆς ἀβεβαιότητος θεωρεῖται πλέον ἐντελῶς ἀδύνατη, διότι ἤδη ἔχει βαλτώσει ἡ ἀξιολόγηση καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι δὲν εἶναι διατεθειμένοι γιὰ πολιτικὴ λύση, ὅπως ὀνειρεύεται τὸ Μαξίμου∙ ἀντιθέτως ἡ συνομιλία Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ Μάριο Ντράγκι ἔχει κύριο ἀντικείμενο τὴν προστασία τοῦ εὐρὼ ἀπέναντι στὴν ἀπροκάλυπτη ἀμερικανικὴ ἐπίθεση, καὶ παρεμπιπτόντως τὴν ἀντιμετώπιση ἐλάσσονος σημασίας προβλημάτων, ὅπως τὸ ἑλληνικό. Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι δὲν ἐπαναλαμβάνεται τὸ 2015, διότι ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση ἔχει καταποντισθεῖ στὴν συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἀγωνίζονται ὡς προστάτες οἱ Εὐρωπαῖοι γιὰ τὴν Ἑλλάδα.