Προσέλκυση τῶν ἐφοπλιστῶν

Ἡ προσέλκυση τῶν ἐφοπλιστῶν, καὶ περισσότερο τῶν Ἑλλήνων, ποὺ μεταφέρουν πλέον μαζικὰ τὰ γραφεῖα τους ἀπ’ τὸ Λονδίνο, λόγῳ τοῦ Brexit, σὲ ἄλλες πόλεις, εἶναι κύριο μέλημα τῶν περισσοτέρων εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων. Ἀπ’ τὴν Λευκωσία μέχρι τὴν Μάλτα, τὴν Λισαβῶνα καὶ τὴν Βαρκελώνη, τὸ Παρίσι καὶ τὸ Μονακό, τὸ Ρότερνταμ, τὴν Ἀμβέρσα καὶ τὸ Ἀμβοῦργο, ὅλες οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἔχουν ἑτοιμάσει εἰδικὲς προσφορὲς ὑπηρεσιῶν πρὸς τοὺς ἐφοπλιστές∙ μοναδικὴ ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ οἱ δῆμοι Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς. Αὐτοὶ ἔχουν ἄγρια μεσάνυχτα καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἀριστερὴ ἰδεολογία τους, ὅταν οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστὲς εἶναι οἱ περισσότεροι∙ περίπου 300000 θέσεις ἐργασίας χάνουμε καὶ μάλιστα μὲ ὑψηλοὺς μισθούς.