Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ σταθεροποιητικὲς τάσεις, καθὼς διαφάνηκε ἁπάλυνση τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρῶς, στὰ 1,0684 δολλάρια καὶ 120,0150 γιέν, ἐνῶ συνέχισαν τὴν ἄνοδό τους χρυσός, 1241,75, καὶ πετρέλαιο, 55,55. Ἡ Οὐάσιγκτον δείχνει ὅτι ἐγκαταλείπει τὴν προστατευτικὴ πολιτικὴ καὶ ἀποδέχεται διάλογο μὲ ὅλες τὶς πλευρές∙ αὐτὸ ὑποδηλοῖ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ πρὸς τὸν Ξὶ Τζιπὶνγκ καὶ ἡ διάθεση συμπλεύσεως μὲ τὸν Σέρτζο Ἄμπε∙ στὸ ἐσωτερικὸ προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις ἡ παρέμβαση τοῦ προέδρου, ὑπὲρ τῆς βιομηχανίας τῆς κόρης του καὶ κατὰ ἀλυσίδος γυναικείων εἰδῶν. Στὸ Λονδίνο, ἡ Βουλὴ ἐνέκρινε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ Brexit, μὲ 494, πρὸς 122 ψήφους, ἀλλὰ ἡ φυγὴ τῶν τραπεζῶν καὶ ἐπιχειρήσεων συνεχίζεται αὐξανόμενη∙ ἡ Εὐρωζώνη ἐμφανίζεται ἐνισχυμένη, καθὼς τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα τῆς Γερμανίας αὐξήθηκε πέρυσι σὲ 252,9 δις εὐρώ, τὸ ὑψηλότερο στὴν ἱστορία της καὶ αὐτὸ θεωρεῖται ὡς ἰσχυρὸ ὅπλο της.