Ρωσία, ἀποκλεισμὸς Ναβάλνυ

Στὴν καταδίκη τοῦ Ἀλεξίου Ναβάλνυ, ἀντίπαλο πολιτικὸ τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν προέβη ρωσικὸ δικαστήριο, μὲ στέρηση τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων ἐπὶ πενταετία∙ ὁ δυτικὸς τύπος ξεσπάθωσε κατὰ τοῦ Ρώσου προέδρου, ἰσχυριζόμενος, ὅτι τὸ ἀδίκημα γιὰ φοροδιαφυγὴ δὲν δικαιολογεῖ ἀποκλεισμό του ἀπ’ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2018. Οἱ Ρῶσοι ἀπαντοῦν, ὅτι αὐτὸ προβλέπει ἡ νομοθεσία τους καὶ ὅτι, οἱ ἰσχυρισμοὶ ὅτι, φοβᾶται ὁ πρόεδρός του τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ ἀντιπάλου του εἶναι γελοῖοι, διότι ὅλες οἱ δημοσκοπήσεις δίδουν ποσοστὸ μέχρι 80% στὸν Βλαδίμηρο Ποῦτιν, ὁπότε εἶναι ἀδύνατο νὰ ἀλλάξει αὐτὸ μέσα σὲ λίγους μῆνες∙ ἀποδίδουν μάλιστα τὴν προπαγάνδα, κυρίως τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς καὶ ὀλιγώτερον τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τύπου, στὴν προσπάθεια καλλιεργείας ψυχροπολεμικῆς ὑστερίας στὴν Εὐρώπη. Τὸ ἐὰν θὰ εὐδοκιμήσει αὐτὸ εἶναι ἄγνωστο.