Τουρκία, παρὼν ἀρχηγὸς ΣΙΑ

Στὴν Ἄγκυρα βρίσκεται ἀπὸ χθὲς ὁ ἀρχηγὸς τῆς ΣΙΑ, στὴν πρώτη ἐπίσκεψη στὸ ἐξωτερικὸ κορυφαίου Ἀμερικανοῦ ἀξιωματούχου, μετὰ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπ’ τὸν Ντόναλντ Τράμπ∙ εἶχε προηγηθεῖ τηλεφωνικὴ συζήτηση τοῦ προέδρου μὲ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, στὴν ὁποία ὁ Ἀμερικανὸς προέδρος ὑπογράμμισε τὸ ἄμεσο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν Τουρκία καὶ τὴν συνεργασία τους στὴν καταπολέμηση τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας. Ὁ ἀρχικατάσκοπος προβλέπεται ὅτι θὰ συζητήσει πρακτικὰ θέματα τῆς συνεργασίας καὶ συντονισμὸ τῶν δράσεών τους γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις τους στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ∙ κρίσιμο θεωρεῖται τὸ θέμα τῶν Κούρδων, τὸ ὁποῖο δὲν συζητήθηκε μεταξὺ τῶν προέδρων. Ἡ προηγούμενη ἀμερικανικὴ κυβέρνηση εἶχε χρηματοδοτήσει τὴν σύσταση αὐτονόμου κουρδικοῦ κράτους στὴν Συρία, ἀλλὰ ἡ Τουρκία ἀντιτάσσεται σθεναρά. Ἐπιμένει σὲ αὐτό;