Ἀποδιάλυση τοῦ κόμματος

Τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἀποδιαλύσεως τοῦ κομματικοῦ του μηχανισμοῦ ἐπιβεβαίωσε στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὁ Ναπολεοντίσκος∙ παρόντα ἦταν μόλις τὸ ἕνα τρίτο ἀπ’ τὰ μέλη της -ὅπως τοῦ ξέφυγε τοῦ ἁρμοδίου γραμματέως καὶ μετέδωσαν κάποιες ἱστοσελίδες, ἀλλὰ τὸ ἀνακάλεσαν ἀμέσως μετά-, ἐνῶ ἡ κριτικὴ κατὰ τῆς κυβερνήσεως ἦταν ἐντονώτατη, ποὺ θυμίζει κόμματα σὲ ἀποσύνθεση. Ἡ ἔκκληση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ κινητοποίηση τῆς κομματικῆς του βάσεως, ὄχι μόνο δὲν ἀπέδωσε, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅσους ἦταν παρόντες ἐξαφανίσθηκαν σχεδὸν οἱ μισοί, ἐνῶ αὐτὸς ἦταν ἀκόμη στὸ βῆμα∙ ἡ συμπλήρωση τῶν θέσεων ἀπ’ τοὺς παρατρεχάμενους δὲν λέει τίποτε, διότι δὲν γίνεται κάθοδος στὶς ἐκλογὲς χωρὶς μηχανισμούς∙ οἱ ἐπιτελεῖς τοῦ Μαξίμου τὸ χρησιμοποιοῦν ὡς τὸ κύριο ἐπιχείρημά τους, ἀλλὰ ἡ Κουμουνδούρου ἀπαντάει, ὅτι, ἂν καθυστερήσουν κι ἄλλο, θὰ ἔρχονται στὰ γραφεῖα μόνο οἱ ἀστυνομικοί. Ὁ πρωθυπουργὸς μάλιστα δὲν ἔκλεισε κἂν τὴν συνεδρίαση.